Clients:

Sveriges Radio

Riksutställningar

Stockholms Läns Landsting

Strama Stockholm/SKL

Arbetet

Tecknaren

Tidningen Förskolan

Accent Magazine

Arbetsterapeuten

Coesia

Liber Förlag

Forskning.se

Dagens Arbete

Natur & Kultur

Alvina Förlag

Mama Magazine

Eardrums Pop

Fondbranschen Magazine

FAR/SRS