Illustrations for Tecknaren
(Magazine for The Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers)


"Se upp för skiljeförfarande"
Illustration till "Fråga Juristen" om skiljeförfarande.

Juni 2013

 

"Assignment of all rights"
Illustration till Tecknaren om skillnader mellan Storbirttanien, Sverige och Italien vad gäller kontrakt.

Mars 2013

     

 

"Fri men ändå bunden"
Illustration till "Fråga Juristen" om sekretess- och konkurrensklausuler.

Jan 2013

 

"Ingen skada skedd, eller?"

Illustration till "Fråga Juristen" om oskäliga avtalsvillkor.

Dec 2012

 

"Men det är ju bara en liten ändring"

Illustration till "Fråga Juristen" om upphovsrätten.

Oct 2012

 

"IDEELL RäTT, DROIT MORAL, MORAL RIGHTS"

Illustration till "Fråga Juristen" om Namngivnings- och respekträtten.

Aug 2012