Illustrations for Riskutställningar


Illustrations for an analysis by the Swedish Exhibition Agency on Museums and diversity.

 

Illustrationer till rapporten Museerna och mångfalden – En analys av hur den svenska museisektorn kan stödja och ta vara på utvecklingspotentialen i det må̊ngkulturella Sverige

 

Läs hela rapporten här